Viktigt att tänka på vid en vårdnadstvist

En vårdnadstvist är ofta väldigt jobbig för alla parter, framförallt barnet. Därför är det viktigt att så snabbt som möjligt ta hjälp av en familjerättsadvokat.

En vårdnadstvist uppstår vanligtvis vid en separation. Kanske har man svårt att komma överens om var barnet ska gå i skolan eller hos vilken vårdnadshavare man ska ha sin fasta adress. Inte sällan är det mycket känslor inblandade i en vårdnadstvist vilket gör den särskilt jobbig för barnet.

Uppstår det problem vid en separation som berör vårdnaden om barnet är det därför viktigt att man snabbt söker hjälp. Statistik visar också att ju tidigare man tar hjälp utifrån desto snabbare löser man tvisten. Man kan vända sig till en advokat och jurist som är specialiserad på vårdnadstvister. Socialtjänsten i den kommun man bor i kan också ställa upp och medla.

Advokat som är specialiserad på vårdnadstvister

Behöver man hjälp med att lösa en vårdnadstvist ska man kontakta en familjerättsadvokat som är specialiserad på just vårdnadstvister. Då det ofta kan vara väldigt komplicerat och med mycket känslor inblandade kan det vara bra att välja någon mer erfaren. Viktigt är förstås att advokaten också är lyhörd och engagerad men även har lätt för att förstå den situation ni befinner i.

Det allra bästa är att välja advokat efter rekommendationer från vänner men man kan också leta på nätet och gå in på de olika advokatbyråernas hemsidor. Där brukar det stå inom vilka områden de arbetar och hur länge de varit verksamma. Det är alltid bra att googla advokatens namn eller firmans för att se om det kommer upp några dåliga omdömen.

Hur får jag råd att anlita en advokat vid en vårdnadstvist?

En advokat ska i förväg på ett ungefär kunna uppge hur mycket det kommer att kosta. Ofta har man ett rättsskydd i hemförsäkringen som täcker kostnaden för advokaten. I vissa fall kan man även vara berättigad till rättshjälp från staten. 

Att kontakta en advokat och ha ett inledande samtal kostar ingenting. Då får man kort berätta vad man behöver hjälp med. Det händer att jurister tackar nej till uppdrag av tidsbrist men också för att de känner att de inte kommer att kunna göra ett bra jobb. Då brukar advokaten vanligtvis kunna rekommendera någon annan. Det är viktigt att man känner sig trygg med den advokat man anlitat och tycker att denne gör ett bra jobb. Gör man inte det ska man byta.

Ensam vårdnad vid vårdnadstvist

I Sverige är det vanligast med gemensam vårdnad och det är väldigt sällan som domstolen tilldömer den ena vårdnadshavaren enskild vårdnad. Ensam vårdnad kan exempelvis bli aktuellt om den ene föräldern misshandlar barnet eller den andra vårdnadshavaren fysiskt eller psykiskt. Likaså om den ena vårdnadshavaren är oförmögen att ta hand om barnet pga missbruk eller psykisk sjukdom.

Det kan vara bra att känna till att även om domstolen beslutar att enskild vårdnad är bäst för barnet innebär inte det att den andra föräldern inte får träffa barnet. Ofta anses det vara bättre för barnet att regelbundet träffa båda sina föräldrar. Det är bara om det finns risk för att barnet ska skadas som barnet slipper träffa den andra föräldern.

Mer information och tips för dig kan du hitta på: vårdnadstvistt.se