Solceller, en lysande idé

Att installera solceller är en lysande idé, både för plånboken och miljön. Men ska du satsa på att göra själv eller anlita proffs? Det finns mycket att överväga för bästa resultat.

Att installera solceller är en lönande affär på sikt, men om du vill hålla nere kostnaden så kan du göra en del själv. Takmontering är det vanligaste, men om du har utrymme så kan du även placera dem i en ställning på marken.

Viktigt är då att se till att det är fritt från träd och andra saker som kan skugga panelerna. Var i landet du bor påverkar även hur solcellerna monteras och hur mycket effekt du kan få ut. För montering av solceller i Uppsala ger mindre effekt än längre söderut.

Batteridrift eller inte? Om du vill vara helt frånkopplad från nätet så behövs batterier, men det kan även vara bra som backup för att klara strömavbrott. Med ett större batteripack kan du även spara en del el och sälja tillbaka till nätet under tider då priset är högre.

Bygga själv

Väljer du att göra allt själv så ska du ha i åtanke att inkopplingen till nätet ska göras av elektriker. För batterival så är den senaste tekniken LiFePO4 vilket är dyrare i inköp jämfört med andra tekniker, men de håller betydligt längre.

Förutom själva solcellspanelerna så kommer du att behöva rätt kablar, kopplingar, säkringar och, slutligen, de två större inköpen: en regulator för att jämna ut strömmen från panelerna till batterierna samt en växelriktare för att få 230 volt till förbrukare.