Om oss

Vi som skriver på den här sidan är väldigt olika varandra. Vi arbetar med olika saker, vi befinner oss i olika åldrar och i olika familjekonstellationer och vi kommer från – och bor i – olika delar av Sverige. Detta är vår stora styrka.

Målet är att skriva om dagsaktuella ämnen, om historiska händelser och om vad som eventuellt väntar oss i framtiden. Detta utifrån det egna perspektivet. Alla ser på saker och ting annorlunda och vi är inget undantag från detta. En skribent kan ha en åsikt – en annan kan komma med den diametralt motsatta. Detta skapar en dynamik och lite friktion som vi anser att alla behöver för att skapa en rörelse framåt.

Samtidigt så ställer vi krav. Inga texter får bygga på annat än fakta. Det ska alltid finnas en personlig touch och ett eget språk – men fakta ska inte sidsteppas. Det är viktigt att research finns och ligger som grund i texterna. Internet är tyvärr fullt av det motsatta där rena illäror publiceras som absoluta sanningar. Det skapar en osäkerhet och en misstänksamhet. Detta ska vi inte bidra till.

Vi kommer att skriva med ett mål och detta i form av att överraska och ge dig som läsare nya kunskaper, nya tankar och lite nya perspektiv. Det kan handla om allt från hur du ska städa ett badrum mer effektivt vidare till träning, hälsa och välmående och sedan hela vägen bort till hur en vårdnadstvist eller en tvist gällande dolda fel i hus egentligen går till. Vi blandar korten och ser vad som händer. Välkommen!