Förskola Huddinge – undersök innan valet 

Hur pass viktig är egentligen en förskola i Huddinge för barnets utveckling? Vi skulle säga att förskolan spelar en avgörande roll. Det är där – och i den tidiga åldern – som barnet tar de stora stegen mot att bli en egen individ. Det är på förskolan barnet lär sig att utveckla ett socialt spel, interagera och samspela med andra – och får öppna upp en kreativ sida genom lek, genom utmaningar och genom olika pedagogiska läromedel. 

Det handlar om ett viktigt val och det handlar tyvärr också om att det finns så pass stora skillnader i kvalitet mellan olika förskolor att valet måste ske med största tänkbara omsorg och med en gedigen undersökning som grund. 

I en perfekt värld skulle alla förskolor vara lika bra, men sanningen är dessvärre den att vissa – helt enkelt – är bättre än andra. Med detta sagt så går vi igenom några punkter som kan vara värdefulla när du ska undersöka en förskola i Huddinge. 

  • Vad är viktigt för ditt barn? Vilken typ av pedagogisk inriktning vill du att förskolan ska ha? Föredrar du att barnet leker ute oavsett väder? Det finns en massa olika inriktningar vad gäller förskolor och där exempelvis Montessori och Waldorf kan nämnas – liksom renodlade Ur-och-Skur skolor. 
  • Pedagoger. Är alla pedagoger utbildade och hur ser personalen i övrigt ut? Kolla upp detta innan. 
  • Läge och öppettider. Glöm inte bort övriga i familjen när du ska välja förskola i Huddinge. Att hämta och lämna blir ytterligare en bit att addera till livspusslet. Se till att den passar. 
  • Miljö och lokaler. Besök så många förskolor som möjligt och känn hur allt från lokaler till utemiljö känns. Målet är att ditt barn ska känna glädje och stimulans genom att leka på ett fantasieggande sätt. Lita på magkänslan!