Arborist Stockholm – vanliga frågor och svar 

Dags att fälla ett träd på din tomt i Stockholm? I den här texten ska vi titta lite närmare på en arborist i Stockholm och varför det kan vara en bra idé att ta professionell hjälp med trädfällning snarare än att på egen hand ta tag i projektet. 

Vi ska gå igenom vad en arborist i Stockholm kan erbjuda och ge dig som läsare lite mer matnyttig information om ämnet – och detta gör vi genom att svara på några vanliga frågor som ser ut enligt följande: 

Får jag genomföra en trädfällning i Stockholm? 

Ja, med det bästa är att först kolla med kommunen om det är okej. I vissa fall kan man som markägare behöva ett marklov innan en trädfällning sker. Det kan strida mot exempelvis detaljplanen att ta ner träd utan tillstånd. 

Varför ska jag anlita en arborist i Stockholm? 

För att trädfällning kan vara livsfarligt. Årligen skadas många personer i samband med trädfällning. De flesta av dessa arbetar i skogen, men det finns även många fall på privatpersoner som skadas i samband med att de fäller träd på sin egen tomt. Ett träd väger mycket och enorma krafter sätts i spel i samband med att de kapas. Minsta fel kan orsaka enorma skador – både på person och egendom. Utöver detta så ser man även fallolyckor samt skador som uppstår som en följd av att man inte kan hantera en motorsåg på rätt sätt. Anlitar du en arborist i Stockholm så garanteras du ett tryggt och säkert resultat där varken du eller din egendom riskerar att skadas. 

Kan jag inkludera andra tjänster i samband med en trädfällning? 

Ja, en arborist är en expert på träd och trädvård. Det kan handla om att du anlitar en arborist i Stockholm för att beskära en trädkrona, för en stubbfräsning eller för att kapa upp ett träd som fällts till mindre vedbitar. En arborist kan även hjälpa till med att beskära och klippa buskar samt med bortforsling av de spill som det projektet för med sig. 

Fogfria industrigolv för ökad hygien

Inom exempelvis livsmedelsindustrin ska golven leva upp till hygienkrav. Därför är det vanligt med fogfria och porfria massagolv i epoxi. Annars finns risk för bakterieansamlingar.

När du ska köpa livsmedel som produceras i industrier vill du att själva produktionen ska vara så hygienisk som möjligt. Golven inom industrin spelar en stor roll när det kommer till hygien. Föreställ dig ett golv där det finns massa fogar som det fastnar livsmedelsrester i, eller ett poröst golv som inte går att få rent. Rubrikerna i tidningarna skulle bli många när konsumenter blev sjuka på grund av bakterier och annat som följde med i livsmedelskedjan. Därför väljer livsmedelsindustrin, inklusive storkök och restauranger, ofta fogfria golv.

Säkra golv som tål slitage

Inom storkök och livsmedelsindustrin ska golven inte bara tåla rejäl rengöring. Golven utsätts ofta för vatten och ånga, dessutom kan temperaturen bli hög. För den som arbetar där är det viktigt att golven är säkra. Hala golv leder lätt till olyckor och därför går det att få dessa fogfria golv med halkskydd. Halkskydd byggs in i golvet utan att påverka hygienen. Det går att få fogfria golv som dessutom är estetiskt tilltalande och som därför passar även om det är i offentliga lokaler.

I vissa typer av industrier behöver också golven tåla termisk chock, det vill säga att temperaturen växlar kraftigt. Fogfria industrigolv kan läggas för att tåla det såväl som starkare kemikalier. Det går att konstatera att golv är viktigt inom industrin och en hel vetenskap när det kommer till utformning.