Välj en erfaren advokat vid bodelning

Att skriva ett avtal om bodelning medan man är gift eller sambo kan verka pessimistiskt men samtidigt ger det en bild av vilka skulder och tillgångar man har.

Även om man säger att kärleken övervinner allt så är det ändå ekonomiska frågor som kan skapa störst problem i ett äktenskap. Därför är det en fördel om man vet vilka tillgångar man har gemensamt och vilka tillgångar som är enskild egendom. Många väljer därför att skriva ett äktenskapsförord när de gifter sig. Även under förhållandet kan man skaffa gemensam egendom som måste delas om man går isär.

Men det är inte bara vid skilsmässa eller separation som det är viktigt med ett bodelningsavtal. Skulle någon av parterna gå bort kan det uppstå arvstvister som blir komplicerade om man inte rett ut vem som äger vad. Om en relation tar slut blir det oftast uppenbart att man måste dela på allt som finns i boet. Då är det inte bara värdesaker utan också saker med affektionsvärde som man behöver komma överens om.

Man bör skriva ett avtal om bodelning i anslutning till separationen

Även om man vid en skilsmässsa eller separation är överens om hur man ska dela upp de saker man äger gemensamt så är det viktigt att man skriver ett bodelningsavtal. Anledningen till detta är att man i efterhand har rätt att kräva bodelning om den inte är gjord. Detta kan orsaka problem eftersom en av parterna kanske fått en annan ekonomisk situation efter att man gått i sär.

Det bästa man kan göra om man ska separera från en partner är att kontakta en advokat vid bodelning. Skilsmässan eller separationen kanske inte är svår i sig. Man kan vara helt överens. Men det finns juridiska aspekter av ett äktenskap eller ett samboförhållande som man kanske inte känner till och då är juridisk rådgivning värdefull.