Brandisolering förhindrar att branden sprider sig

Med hjälp av en komplett brandisolering stängs branden inne och kan inte sprida sig. Det kan rädda både liv och egendom. För både privata bostäder och företag.

Om du har varit på brandutbildning har du säkert sett filmen om hur snabbt en brand sprider sig. På filmen läggs ett stearinljus i en soffa och på bara några minuter är rummet övertänt. Idag är ditt hem fullt med brandfarliga och lättantändliga material, vilket gör att en brand sprider sig på några få minuter.

Om du bor i flerfamiljshus behöver du inte bara ha koll på dina egna ljus och andra brandfaror, du kan även drabbas av dina grannars bränder. En komplett brandisolering kan förhindra en katastrof och minska skadorna avsevärt. När ditt hus är brandisolerat minskar det risken för att branden sprider sig.

Brandisolering räddar liv

Förr var det vanligt att brandisolera med hjälp av eternitplattor. Detta görs inte längre eftersom eternit innehåller asbest. Idag är det vanligare med andra material, som till exempel stenull. Stenull är också ljuddämpande, så det är praktiskt att använda i flerfamiljshus. Med hjälp av en komplett brandisolering stängs branden inne och kontrolleras då lättare. Om varje lägenhet är brandisolerad och har brandsäkra ytterdörrar blir varje enskild lägenhet en brandcell, där elden inte sprider sig vidare.

Bränder är ödeläggande, kostsamma och traumatiska för de som drabbas. Det är inte bara ett ställe som drabbas eftersom branden lätt sprider sig och många närliggande områden kan bli rökskadade eller behöva evakueras. Den vanligaste orsaken till att stora historiska platser inte längre finns är just bränder. Tänk vilken kulturskatt du hade haft tillgång till om biblioteket i Alexandria hade varit brandisolerat!