Arvsrätt och testamente

Lär dig frågor om arvsrätt – från lagar och rätt till testamente – och se till att ta hjälp av en advokat om du ska upprätta ett testamente som håller.

Att förstå arvsrätt är som att försöka beställa kaffe på ett språk du knappt talar. Det finns regler och undantag, och ibland känns det som om man behöver vara både lingvist och spåman för att få det rätt. Arvsrätt reglerar vem som får vad när någon går bort, och det kan bli knepigt. Speciellt den som lever i ett samboförhållande eller om det finns så kallade särkullbarn som är berättigade till att ärva.

Att hamna i en arvsrätt

Att hamna i en arvsrätt kan kännas besvärligt och känsligt. Det börjar givetvis med att någon har avlidit och innan man gått igenom en sorgeperiod ska kvarlåtenskapen efter en avliden fördelas enligt de lagregler som finns. Men har den avlidne skrivit något testamente? Och har testamentet upprättats korrekt med hjälp av en sakkunnig advokat?

Det handlar inte bara om att dela upp saker och ting; det finns lagar om vem som är berättigad till vad, och i vilken ordning. Om den avlidne lyckats samla på sig en förmögenhet kan det inte sällan uppstå tvister. Kvarlåtenskapen kan ju bestå av bankmedel,aktier, fastigheter med mera. I ett sådant fall är det en klar fördel om det finns ett testamente där den avlidne förklarat sin sista vilja.